Onderhoud van een waterbed

Een waterbed is een zeer comfortabel slaapsysteem met de beste eigenschappen op gebied van hygiëne, omwille van het feit dat de matras kan gereinigd worden. Huisstofmijten en allergieën kan u zo vermijden.

In ruil vraagt het een kleine inspanning, een paar uur per jaar, voor onderhoud.

Het onderhoud komt hoofdzakelijk neer op:

  • conditioner toevoegen
  • de matras reinigen met vinylreiniger
  • waterniveau controleren
  • ontluchten indien nodig
  • de cover/tijk wassen

CONDITIONER VOOR WATERBEDDEN

onderhoudsproduct

Omdat het leidingwater niet overal van optimale kwaliteit is, om algengroei tegen te gaan en het water fris te houden, voegt u elk half jaar een flesje conditioner toe. (Een klein flesje is goed voor halfjaarlijkse toevoeging, het grotere formaat kan 1x per jaar worden toegepast).

Het is aangeraden de gebruiksrichtlijnen te volgen. Als u dat doet, hoeft u het water in principe nooit te vervangen.
Gebruik een waterbedconditioner met een erkend registratienummer. Het is belangrijk om steeds hetzelfde merk en type conditioner te gebruiken omdat sommige producten niet verenigbaar zijn. Het gebruik van verschillende soorten of het te laat bijvoegen van de conditioner kan geurvoming doen ontstaan. Het water vervangen is dan soms wél aangewezen.

Om de vuldop van de matras te openen, trekt u deze voorzichtig met de lipjes van de schroefdop en een wrikkende beweging uit de matras. Draai de schroefdop los en verwijder het binnendopje. Houd de vuldop lichtjes in de matras gedrukt zodat er geen lucht in de matras kan komen. U kan nu het flesje conditioner toevoegen.

VINYLREINIGER

De buitenkant van de watermatras kunt u onderhouden door regelmatig (om de 3 maanden) vinylreiniger op de matras te verstuiven en met een droge doek af te wrijven. (In de vaktaal wordt vinylreiniger ook wel vinylcleaner genoemd.) Vergeet ook de zijkanten (tussen de matras en de veiligheidshoes) niet!
LET OP! Gebruik vinylcleaner met een erkend registratienummer. Gebruik nooit gewone zepen of huishoudelijke reinigingsmiddelen.

vinylcleaner

WATERNIVEAU CONTROLEREN

waterniveau

Bij het toevoegen van conditioner of het reinigen van de matras controleert u best ook het waterniveau. Het waterniveau is een zeer belangrijk aspect van een waterbed (watermatras).

De PVC-folie van de watermatras is uiteraard waterdicht. PVC is echter niet ‘dampdicht’. Omwille van de verwarming zal er altijd een klein beetje water verdampen door de wand van de matras heen.
Het is daarom zeer belangrijk om elk jaar 10 tot 25 liter zuiver water aan een watermatras toe te voegen. (De helft per matras bij een DUAL-systeem.) De juiste hoeveelheid kan niet zo maar opgegeven worden omdat ze afhankelijk is van de maat van het bed, de ingestelde temperatuur, de temperatuur in de slaapkamer, frequentie van verluchten, enz… Als vuistregel geldt dat het waterniveau +/- 1cm onder de schuimrand moet staan. Bijvullen gaat gemakkelijk met een huishoudtrechter en een zuivere lege waterfles. Normaal, zuiver en koud leidingwater volstaat. Wij adviseren water te gebruiken dat vóór een eventuele ontharder afgetapt wordt.

ONTLUCHTEN

Tot een paar weken na de installatie van het waterbed kunnen er zich luchtbellen vormen. (Opgeloste gassen in het water komen langzaam vrij.) U hoort zelf wel wanneer u moet ontluchten. Ook bij het nadien toevoegen van conditioner en/of water kan u best ontluchten.

Ontluchten gaat het best met twee personen, maar alleen kan ook.

Om de vuldop van de matras te openen, trekt u deze voorzichtig met de lipjes van de schroefdop en een wrikkende beweging uit de matras. Draai de schroefdop los en verwijder het binnendopje.

Schroef de ontluchtingpomp op de vulopening.
De aanwezige lucht moet hierna in de richting van de vulopening gedreven worden. Werk vanaf het hoofdeinde naar de vulopening. Dit gaat het best door met een buisvormig voorwerp geleidelijk in de richting van de vulopening te bewegen. Als alternatief kan men zich dwars op het waterbed leggen en dan in de richting van de vulopening rollen.

Met de handen duwen en wrijven en zo geleidelijk vooruit bewegen kan ook.

ontluchten

Trek dan de vulopening met de ontluchtingspomp lichtjes omhoog zodat de lucht zich onder de vuldop kan verzamelen. (Ideaal door een 2e persoon.) Pomp met de luchtpomp de lucht eruit tot er water verschijnt in het doorzichtige gedeelte van de vulopening. Herhaal eventueel de hele procedure vanuit de verschillende hoeken.

ontluchten

Om de vulopening terug te sluiten schroeft u de ontluchtingpomp los. Druk de vulopening lichtjes in de matras tot het water boven in het doorzichtige deel van de vulopening staat. Plaats het kleinere binnendopje om af te sluiten. Schroef daarna de schroefdop vast.

ontluchten

Duw tenslotte de vuldop terug in de matras.

ontluchten

DE COVER/TIJK WASSEN

matrascover

Tijdens het slapen neemt de cover/tijk het eventuele transpiratievocht dat ons lichaam produceert op. Dagelijks luchten doet dit terug verdampen en is daarom belangrijk. De warmte van het waterbed bevordert dit proces.
Net zoals het bedlinnen kan u de cover/tijk regelmatig reinigen. Dit kan in principe gewoon in de wasmachine. Let hierbij op de wasvoorschriften.
Alhoewel sommige types tijk/cover hiervoor geschikt zijn, is koken (95°C) met de moderne wasmiddelen zeker niet meer nodig. Wassen op een lagere temperatuur is even goed en spaart bovendien het milieu.
Het wassen van de grotere maten tijk/cover kan in een gewone wasmachine (5-7 kg) een probleem zijn. Daarom kiezen de meeste waterbedslapers in dat geval een tijk/cover in 2 delen met een middenrits. Indien u dit niet wenst kan u meestal wel in een wassalon terecht.